هُوپَ هُوپَک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تکامل ورشد مهارت های فیزیکی وهماهنگی بین عضلات و حدس ورشد و پرورش مهارتهای اجتماعی دربازی های گروهی

شرح بازی و سرگرمی


1-بازیکنان به صورت دایره ایی می‌نشینند.

2-دهان‌های خود را پر از باد می‌کنند و می‌گویند هوپ و نفس خود را نگه می‌دارند.

3-کسی حق ندارد بخندد یا حرکتی بکند، آن‌گاه سردسته حرکتی را شروع می‌کند و بازیکنان بی‌آنکه بخندند یا حرکتی بکنند باید از سردسته تقلید کنند .

4- اگر کسی بخندد یا حرف بزند او را به وسط دایره می‌آورند و باید چشم بگذارد و سایرین دست‌ها را بالای سر او بگیرند.

5- از او می‌پرسند: «تپ تپو دست کی بالا دست» 

6- اگر کسی که چشم گذاشته درست حدس زد او را آزاد می‌کنند و اگر اشتباه گفت شروع می‌کنند به اذیت کردن او و همان شعر را خواندن. 

7- این کار آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند، تا بازیکن درست حدس بزند. آن‌گاه بازی از اول آغاز می‌شود .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز