اسب سواری

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال

شرح بازی و سرگرمی

1- کودک چوب بزرگی را بر می دارد و به تصور اینکه چوب اسب اوست، سوار بر آن شده و پاها را در طرفین چوب قرار می دهد.

2-  یک طرف چوب را با یک دسته گرفته و طرف دیگر چوب روی زمین کشیده می شود . با دستی که آزاد است با یک تکه چوب اسب خود را می زند تا اسب بتازد.

3- گاهی نیز مسابقه ای بین هم بازی ها برگزار می گردد و هر کس اول می شد برنده بود و اسب تیزرو داشت.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : کم تحرک ، پرتحرک
زمان بازی : روز