بورک تپه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 1- در این بازی همه شرکت کننده گان بازی باید کلاه داشته باشند.

 2- با قرعه کشی کردن ، اولین بازیکن را انتخاب می کنند.

3- بازیکن باید کلاه خود را روی زمین بگذارد.

4- همه بازیکن ها یکی یکی با چوب مخصوص بازی که 40 سانتیمتر است از فاصله یک متری کلاه را نشانه می گیرند. 

5- هر کس که نتواند کلاه را بزند باید کلاه خود را به جای کلاه اولی به زمین بگذارد .تا باقی بازیکنان چوب را به کلاه او بزنند.

6- اگر کسی تا آخر بازی کلاهش در سرش باشد و آن را بر زمین نگذارد برنده بازی است.

 

 نکته : لازم به توضیح است که در باور مردم روستا حفظ کلاه در سر نشانه شهامت و مردانگی بود.

 مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب