تورناوردی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

در این بازی هر کس باید یک چیستان بگوید و طرف مقابل جواب بدهد. البته این بازی را به صورت گروهی بازی انجام می دهند.جواب دادن و پرسیدن دو به دو انجام می گیرد.

شرح بازی و سرگرمی


1-  نفر اول یک چیستان می گوید.( باید سعی کند سخت‌ترین چیستان را مطرح کند تا طرف مقابل نتواند پاسخ دهد.)

2- در صورتی که  طرف مقابل بتواند جواب چیستان را بگوید، کسی که چیستان را مطرح کرده از بازی خارج می شود.

3- ولی اگر نفر دوم نتواند جواب چیستان را بگویدبازی را باخته و باید از بازی حذف شود.

4- نفر اولی که چیستان را مطرح کرده بود در صورت موفق شدن، از نفر دیگر چیستان می پرسد.

5-  به این ترتیب کسانی که جواب نمی‌دهند، از بازی خارج می شوند. 

6- آخرین نفری که  بتواند پاسخ دهد برنده می‌شود، و او  از اول بازی را ادامه می‌دهد.

 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز