جرنگ جرنگ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1-برای شروع این بازی حداقل به چهار نفر بازیکن نیاز است.

2- دو نفر به عنوان داور انتخاب می شوند و در مکان مشخصی می نشینند .

3- رنگ خاصی را با هم دیگر در میان می گذارند، در حالی که  هیچ یک از بازیکنان شرکت کننده از آن رنگ اطلاعی ندارند .

4- پس از انتخاب رنگ توسط داوران، بازیکنان کنار یکدیگر و روبروی داوران در صفی می ایستد و جهت تشخیص رنگ با هم  به رقابت می پردازند.

5-  یک سر کمربند در دست داور و سر دیگر آن در دست بازیکنی که قرار است رنگ را  تشخیص بدهد قرار می گیرد و سوال و جواب ها به این صورت  مورد پرسش قرار می گیرد. 

    بازیکن می گوید: "جرنگ جرنگ، داور می گوید اسب چه رنگ  بازیکن پاسخ می دهد سفید "

6- اگر بازیکن پاسخ  اشتباه بدهد، باید  سرکمربندی را که در دست دارد را به بازیکن بعدی بدهد و اگر پاسخ صحیح بدهد داور می گوید :،"بتراش"

7- کمربند به بازیکنی که رنگ را درست تشخیص داده است ، داده می شود و بازیکنان دیگر باید سعی کنند که  کمربند را از او بگیرند. 

8- داور نیز با گفتن کلمات " جو" و " گندم" به صورت مکرر می تواند حق گرفتن کمربند را از بازیکنان بگیرد.

9-  اگر داور بگوید " جو" بازیکن برنده باید در یک جا بایستد و کمربند را بالای سر خود بچرخاند تا به بازیکنان دیگر اجازه ندهد به وی نزدیک شوند و کمربند را از دستش بیرون بکشند.

10-چنانچه داور بگویی " گندم" دوباره می توانند به بازی ادامه دهند.

11- داوران با انتخاب رنگی دیگر مرحله بعدی بازی را آغاز می نمایند. مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : یک عدد کمربند نیاز است.
زمان بازی : روز