بازی خلاق ٢-آینه

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- از کودکان  بخواهید دو به دو رو به روی هم بایستند و دستهای یکدیگر را بگیرند.

2-  از آن ها بخواهید یک به یک ،  حرکت هایی مانند راه  رفتن ،نشستن ، و دراز کشیدن را انجام دهند  و کودک دیگر که در مقابل آن ها ایستاده اند  از او تقلید کنند.

3- حرکت های دیگر نیز می توانید به این بازی اضافه کنید و از کودکان بخواهید در این مورد از خلاقیت خود کمک بگیرند .

4- می توانند از حالت های صورت انسان نیز استفاده کنند . مانند خندیدن، گریه کردن ، شاد بودن ، مهربانی ، غمگینی و...


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب