شاه نظام

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- شرکت کنندگان در این بازی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند .

2-  یک نفر را به عنوان سالار انتخاب می کنند.

3-  هر گروه چهار آجر می چینند آجری که جلوتر است شاه و سه آجر دیگر نظام می باشند.

4-  بچه های هر گروه باید در جایگاه خود بایستند و با سنگ یا توپ آجرهای طرف مقابل را بزنند اول باید آجری که شاه است زده شود بعد آجرهای دیگر.

5- در پایان گروهی که زودتر آجرهای طرف مقابل را بزند برنده است.

6- گروه بازنده باید به گروه برنده سواری بدهد. اگر سالار بگوید"سوار سوار " باید ادامه بدهد ولی اگر بگوید "سوار پیاده " بچه های برنده پیاده می شوند و بازی تمام می شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چهار عدد آجر
زمان بازی : روز