تاب بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

تاب طنابی

صندلی یا نشیمنی است که با طناب یا زنجیر آویزان می‌شود و زمانی که به حرکت دربیاید به حرکت نوسانی خود مانند یک پاندول ادامه می‌دهد تا جایی که با کشیده شدن یا دخالت نیرویی خارجی متوقف شود. این وسیله معمولاً در زمین بازی کودکان،  ایوان و حیاط خانه‌ها قرار می‌گیرد. تاب وسیله ی بازی محبوبی میان کودکان است.

تاب طنابی تابی است که با بستن یک سر طناب به شاخه درخت، پل، یا هر سازه ی مرتفع دیگر درست می‌شود. معمولاً سر دیگر طناب را گره می‌زنند یا می‌پیچانند تا فرد بتواند خود را روی تاب نگه دارد. مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب