سیبل بادکنکی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

دراینجا یک نمونه ساخت سیبل بادکنکی را می بینید که با ساختن آن ساعت ها سرگرم خواهید بود.

بر روی یک تخته تعدادی بادکنک بچسبانید و با یک فاصله از آن باستید و نشانه گیری کنید و با زدن هر بادکنک به خود و یا دوستان تان امتیازی بدهید.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب