فوتبال دستی بسازید

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در زیر  نمونه ساخت فوتبال دستی  را می بینید که با ساختنش ساعت ها سرگرم خواهید بود.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب