گرگ رنگی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


این بازی شبیه گرگم به هوا و بالا بلندی است با این تفاوت که یکی گرگ شده بقیه برای فرار باید این شعر را بخوانند:

"گرگ رنگی به چه رنگی؟ به چه رنگ‌های قشنگی؟"

و گرگ یک رنگ را نام می‌برد و بچه‌ها باید سریع بر روی آن رنگ دست بگذارند در صورتی که گرگ آنها را لمس کرد جایشان با گرگ عوض می‌شود.

گونه‌های دیگر با شعرهای دیگری بازی می‌شود مانند:

  •  گرگ: "رنگه به رنگه "
  •  سایرین: "چه رنگه؟ " 
  •  گرگ: "به رنگ قرمز"

یا شعر را به صورت دیگر می خوانند:

  • گرگ: "حساب گرجه فرنگی "
  • سایرین: "به چه رنگی "
  • گرگ: "به رنگ نارنجی"

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب