چوب و چرخ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

یکی از بازی های قدیمی است که کودکان و نوجوانان مدت ها آن را بازی می کردند.

1- در این بازی فرد تلاش در هدایت کردن چرخ یا لاستیک کهنه (دوچرخه، ماشین) می‌کند.

2-  با تکه‌چوب یا دست چرخ را به حرکت در می آورد.

 3-  تلاش کند تا چرخ مداوم در حرکت باشد و بر روی زمین نیفتد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز