بادکنک بازی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٢ تا ۱٨ سال به بالا

پر شدن بادکنک ها از هوا را مشاهده، لمس و احساس خواهند کرد.

جریان خارج شدن هوا از بادکنک ها را لمس و احساس خواهند کرد.

صدای وارد شدن جریان هوا به داخل بادکنک ها را خواهند شنید.
معلق بودن نسبی بادکنک ها را در فضای اتاق به چشم خواهند دید.

جا به جا شدن بادکنک ها را به وسیله ی جریان هوا شاهد خواهند بود.

* صدای انبساط سریع حاصل از ترکیدن بادکنک ها را خواهند شنید.

* به وسیله ی بادکنک ها با رنگ های مختلف آشنا می شوند.

* بادکنک بازی و ترکاندن آن جنبه ی تشخیصی و درمانی دارد که در بازی درمانی از آن استفاده می شود.

شرح بازی و سرگرمی

بادکنک بازی یکی از بازی های جذاب، مفرح و لذتبخش برای کودکان است. بادکنک ها به علت سبک بودن و در هوا معلق ماندن و حرکت آرام ، جذبه و زیبایی خاصی دارند. این بازی مورد علاقه ی همه کودکان ملل مختلف است. 

کودک به وسیله ی ترکاندن بادکنک ها، از قید تنش ها و کشمکش های روحی و روانی رها می شود و احساس آرامش و سبکی در او به وجود می آید.

بازی های مختلف با بادکنک

بچه ها را در تالاری بزرگ، یا فضای داخل حیاط مدرسه دور هم جمع کنیدو از آنان بخواهیدبه شکل دایره ای با فاصله ی مناسب بایستند و به هر یک یک بادکنک بدهید و به آنان بگویید:

الف) بادکنک را با ضربه ی کف دست در هوا نگه دارید.

ب) بادکنک را با نوک انگشتان در هوا نگه دارید.

ج) بادکنک را با ضربه زدن با پا در هوا نگه دارید.

د) بادکنک را در هوا پرتاب کنید، سپس به دور خود بچرخید و آن را بگیرید.

هـ) ) بادکنک را به هوا پرتاب کنید و پنج بار دست بزنید و سپس بگیرید.

ز) بادکنک را به هوا پرتاب کنید و با پشت دست خود به آن ضربه بزنید و در هوا نگه دارید.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک ، پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب