چوک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

"چوک" یکی از بازیهای بومی و محلی ایرانشهر است که معمولا در مناطق روستایی و عشایری در میان مردان و جوانان رواج دارد. این بازی بومی محلی که از طرفداران زیادی نیز برخوردار است، سرگرمی بسیار خوبی برای جوانان، نوجوانان و حتی پیرمردان روستایی و عشایری ایرانشهر بشمار می رود.

بازی چوک در این منطقه طرفدار زیادی دارد و بهترین و سالمترین سرگرمی برای عشایر و روستاییان است

شرح بازی و سرگرمی

1-  این بازی شباهت زیادی با بازی منچ و مارپله دارد.

2- گروهی که معمولا چهار تا شش نفر هستند دور هم جمع می شوند و جدولی را روی زمین یا مقوا و یا سطح برجسته و یا سنگ حک و قلعه هایی در این جدول تعبیه می کنند.

3- وسایل و ابزار بازی چوک، چهار چوب از نخل خرما است که قطعات آن تقریبا 15 تا 20 سانتیمتر طول و 2 تا 3 سانتیمتر عرض دارد.

4- از میان افراد شرکت کننده دراین بازی نفر اول به قید قرعه و یا توافقی مشخص و ورود به جدول را با پرتاب چوبها آغاز می کند.

5- برای شروع بازی نفر اول هر چهار چوب را دریک حالت یا به رو و یا به پشت قرار می دهد و با انداختن بر پشت دست خود مجوز ورود به بازی را پیدا می کند.

6-  این بازی با انداختن چوب ها ادامه دارد تا هر کس بتواند قلعه را فتح کند به عنوان برنده مسابقه اعلام می شود و از سوی دیگران مورد تشویق قرار می گیرد.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : ایرانشهر
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز