آی ترک گون ترگ

آنقلیچ ، آلتین قلیچ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

آی ترک گون ترگ به معنی ماه را می خواهم، خورشید را می خواهم، که به احتمال قوی نمادی از طبیعت پرستی ترکمن ها قبل از اسلام و زمانی که مسلمان نشده بودند می تواند باشد.
اهداف : انتخاب – نوع دوستی – همکاری و تعاون – بهبود سرعت – استقامت و عکس العمل – چابکی – دقت و هو شیاری – روحیه مشورت و تیز هوشی.
این بازی یکی از معتبرترین بازی های بومی و محلی ترکمن ها می باشد.

شرح بازی و سرگرمی

1-  تعداد بازیکنان از 12تا22 نفر متغیر است، بازیکنان به دو گروه تقسیم می شود که معمولا گروه ها به دختر و پسر مجزا می شود.

2-  گروه ها بازی را با گفتن آی ترک گون ترک شروع میکنند، بدین گونه:

        - دسته ي اول: اي ترك ,گون ترك

        - دسته ي دوم: هر كيمه گلجه گي گرك,بيزدن سيزه كيم گرك

        - دسته ي اول: اووي ينگه لي گرك, اردي تنگلي گرك ,سايراب دورن دل لي گرك

        - دسته ي دوم:اوردا ,يقدا,الاقا

ترجمه :

         - دسته ي اول :دختري به سان ماه و خورشيد مي خواهم

         - دسته ي دوم: نصيب شما چه كسي خواهد شد ,از ميان ما كدام دختر را

  مي خواهيد.

         - دسته ي اول: ما دختري مي خواهيم با همراهاني در پيش و با باري از طلا و پول

  در پس , كه زبانش چون بلبل گويا باشد

       - دسته ي دوم: اگر توانستي حمله من و بگير

3-  يك نفر از دسته ي اول به دسته ي مقابل حمله كرده و سعي مي كند تا دختري را از

آن دسته جدا نمايد كه اگر موفق شد وي را به دسته ي خود مي برد و در غير اين صورت

خود وي بايد به دسته مقابل ملحق شود و اين كار به صورت متناوب بين دو دسته انجام

مي گيرد و بدين ترتيب بازي تا از هم پاشي يكي از دسته ها ادامه دارد.

(البته قابل ذكر است كه دربعضي مناطق مختلف تركمن نشين با كمي تغيير سروده و اجرا مي شود. )

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گلستان
شهرستان : بندر ترکمن
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب