یُولداش سَنی کیم آپاردی؟

رفیق تو را کی برد؟

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

- کودک با اجرای این بازی ضمن تمرکز حواس دقت نظر را پرورش داده و قدرت تجسم را بارور می کند.
- تقویت تعادل و استقامت جسمی، تقویت حس حدس و تجسم

شرح بازی و سرگرمی1-  شرکت کنندگان بازی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند.

2-  به قید قرعه یا شیر و خط، دو گروه عقب و جلو مشخص می شوند .

3- دو گروه در فاصله ی یک متری پشت سر هم قرار می گیرند.

4- دست های خود را مانند دوربین جلو چشمان خود قرار می دهند تا به غیر از روبرو جایی را نبینند.

5- یک نفر از گروه عقب پیش آمده و یواشکی با یک انگشت خود یکی از افراد گروه جلویی را هل داده و به پیش می برد.

6-  یکی از دوستانش می گوید: "رفیق تو را کی برد؟"

7- او باید جواب دهد: فلانی، که اسم یکی از نفرات گروه عقبی می باشد.

8- چنانچه اسم را درست گفته باشد. آن گاه از همان جا سوار بر پشت بازیکنی که نام برده  می شود و تا خط گروه خود سواره می آید.

9- اگر اسم را درست نگفته باشد ،همان بازیکن گروه جلویی  باید نفر هل دهنده را تا خط گروه خودشان بیاورد که ضمناً جای دو گروه و نقش آنها عوض می شود.

10- این بازی در برخی نقاط استان به "مرجی مرجی” نیز معرف است.

     - در بازی مرجی مرجی سوال و جواب بین دوستان و فرد چشم بسته به شرح زیر است :

     - مرجی مرجی جانیمین دردی سنی کیم آپاردی؟ منی محسن آپاردی

 نکات:

 در این بازی  هنگام کولی گرفتن ، تفاوت هیکل ها، بازیکنان ریزنقش را دچار اشکال خواهد کرد. پس لازم است مربی یا والد  هنگام  بازی، از کودکان هم سن و سال و هم قد و قواره استفاده کند.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اردبیل
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب