قِدِبازى (همدان )

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازى‌هاى استان همدان عبارتند از:

آبجى گلبهار، آقا سلام، اتلماقويش، الک زنبه، اينچيله بادام قاجده بيردام، بازى قلاغه، ترکه‌بازي، تنوره تنوره، دُرنه، دستمال گوتورده، دوز، زو، شاتى‌شوتي، صيد و حصار، قاپ‌بازي، قِدبازي، کمربازي، کوف‌بازي، گوشله (کوزه)، گوى‌بازي، لنگه، مورچه‌داره، يک قل دوقل و …


قِدِبازى (همدان )

1- بازيکنان سکه  را به ديوار (سنگى يا آجري) مى‌زنند و رها مى‌کنند.

2-  هرکس بتواند با اين طريق و استادى خاص، پول خود را به اندازه ٔ "يک وجب يا چارانگى يا شستى " نزديک پول ديگران بى‌اندازد، نسبت به اندازه‌ها مقدارى پول برنده مى‌شود .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : همدان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز