دستمال‌بازى

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

آروسیو، اتصالو، ازکجا زنو، استخوان‌بازی، اشکست‌بازی، الاکلنگ، برنجک، بر، ناز نازو، پابالایو، پاوردیوارو، ترنه‌بازی، توخطو، جموجمو هویزه، جوسیا، چش تپه‌کا، چشم گریزپا، خاله ستاره، خاموشان، خرسک، خرگوشو، خم‌پلی، دارپلان، دارتوپ، دستکی، دستمال‌بازی، روروقامی، زنجیرباف، سرگریزکو، سنگ تق‌تقو، سه‌پى گودالو، شنبه یکشنبه، شین خونه‌بازی، طناب‌بازی، عمو سبزى‌فروش، قاب‌بازی، قلعه‌بازی، کشامشا، کشتى کویری، کلاه دیوار، گردوبازی، گرگم به زمین، گرگم به‌هوا، گل‌ها چه گل، گو سه نگهداری، گوشیطونو، لپربازی، مار اومده موش اومده، مازندرون، من منی، ننه پیرزالو، هس‌بازی، یا داود، یه وردار دو وردار و …

دستمال‌بازى:

1- ابتدا دو نفر استاد انتخاب مى‌شوند و به‌ شیوه انتخاب اسامی یاران خود را انتخاب مى‌کنند.

2-  دو استاد یاران خود را در فاصله ی  پنجاه‌ مترى از یکدیگر مى‌نشانند و در وسط این فاصله سنگ یا چیز دیگرى را به‌عنوان نشانه مى‌گذارند.

3-  دو استاد کنار این نشانه ایستاده و دستمال‌ِ بازى را در دست مى‌گیرند.

4- بعد قرعه‌کشى مى‌کنند تا گروه شروع‌کننده بازى مشخص شود.

5-  آن‌گاه استاد گروه شروع‌کننده دستمال را پیش گروه خود برده و طورى‌که استاد گروه مقابل متوجه نشود، آن را زیر پاى یکى از یاران خود پنهان مى‌کند و خود یک قدم دورتر مى‌ایستد.

6- پس از آن استاد گروه دیگر باید بگوید دستمال زیر پاى چه کسى از گروه مقابل است. اگر درست بگوید، خود دستمال را برداشته و مانند استاد اول عمل مى‌کند.

7-  در صورت ناموفق بودن دستمال را از زیرپاى آن بازیکن بیرون آورده و در محل نشانه مى‌ گذارند.

8- بعد او باید از دور دویده پاى خود را روى دستمال گذاشته، بپرد و همان‌جا بنشیند. 

9- بازى به‌همین ترتیب ادامه پیدا مى‌کند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کرمان
شهرستان : جیرفت
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب