عروس بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

عروس بازی از بازی های مشترک بین دختر و پسر ها ی7 تا10 ساله است .

شرح بازی و سرگرمی

از بازیهای محلی رایج امروزی در شفت و فومن می توان به عروس بازیAros bazi ( یه قل دو قل ) ، گیشهGiša ( = عروس ) بازی ، ویزهViza ( = گردو ) بازی ، اَپَر Apar (= سنگ ) بازی و جِخَس بازیJekhas ( قایم باشک ) لپه بازی : lape bazy، پیگله بازی : pigale bazy، غش بازی : ghash bazy، گل مشته : gol bazy، عروس بازی( (arus bazy، بیج بیج ( bij bij)، بیزه ( bizeh)، سوک سوک ( suk suk)، اویزان(avizan)، لب گود ( lab goud)، خورش بازی ( khoresh bazy)، گد گد ( gad gad)، جفت تاک ( jot tak)، اشکل (eshkel)، ورف باز ی (vorf bazy)، اپار بازی (apar bazy)، دوبنا : (dobna)، تاب بندی (tab bandy) ، حساب بله(hesab baleh ) اشاره نمود .


1- در بازی که بیشتر دو سه نفری بر گزار میشود 5 عدد قلوه سنگ گرد ( به اندازه یک حبه قند ) را تهیه می کنند.

 2-  آنگاه افراد با قرار دادن آنها در کف دست و پرتاب به بالا سعی می کنند که با پشت دست تعداد بیشتری از آنان را بگیرند . 

3-در اینجا هر کس که تعداد بیشتری از سنگ ها رابگیرد آغاز گر بازی است ونفرات بعد به تعداد سنگهایی که گرفته اند در رده های بعدی می باشند.

4- برای شروع بازی ابتدا یکی از بازیکنان  سنگ ها  را با دست می گیرد و با پرتاب کردن به بالا سعی می کند که یکی یکی از سنگ ها را بر دارند.

5-  در مرحله بعد سنگ ها را دوبه دو و در مرحله سوم سه به سه که اول سه تا بعد یکی ومرحله چهارم هر چهارتا را با هم بر می دارند.

6-  مراحل دیگری دارد از جمله نوک زدن به زمین به تعداد ده بار برداشتن یکی و قراردادن دیگری بر روی زمین.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گیلان
شهرستان : شفت ، فومن
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب