اوستا غلوم

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو

، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از بازی های کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.


اوستا غلوم : 

1- در اين بازي يک گروه 5 نفره يا بيشتر تشکيل و يک نفر به عنوان اوستا انتخاب مي شود و بازي را شروع مي کند.

2- اوستا بايد شيرين کاري هايي مثل تکان دادن گوش ها يا بيني يا تقليد صدا، انجام دهد و بازيکنان ديگر به ترتيب همان حرکت را از نفر کناري اوستا تا ديگران انجام دهند و تکرار کنند.

3- اگر فردي از بازيکنان بخندد جريمه مي شود و اوستا تعيين مي کند فرد خاطي بايد به چه صورت جريمه شود و اين جريمه مي تواند کلاغ پر يا بشين پاشو باشد.

4- بازي به همين منوال ادامه دارد و به ترتيب نفر پهلويي اوستا تا نفر آخر به عنوان اوستا انتخاب مي شوند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب