کوتش خرابو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو

، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از بازی های کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.

- بازی کوتش خرابو 

1- درفصل بهار فرصت خوبي براي اين بازي است و براي آن 2 گروه 4 نفره تشکيل مي شود.

2- هر گروه مي تواند در زميني جداگانه که معمولا پستي و بلندي دارد،  تپه هاي کوچک و متعددي با خاک درست کند.

3-   در مدت کوتاهی به اندازه  5 دقيقه هر گروه  فرصت دارد که تپه هاي طرف مقابل را پيدا و خراب کند.

4- در پايان هر گروه به صورت جمعي براي داوري اقدام مي کند يا يک داور از بين جمع انتخاب مي شود تا گروهي که بيشترين تپه را خراب کرده است انتخاب و به عنوان برنده اعلام شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب