سنگ سنگ چلیپا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازى‌هاى خراسان عبارتند از:آب پشتک‌بازی، آفتاب مهتاب، آقا آقا ازچنه، ارنگ‌ارنگ، از گلاچى گل، استاد سه‌پایه، اشترکجا، پیشتر بیا، اِشرَت کجاست، اطلّو ماطلّو، الک دولک، اُوسَنَه بُلبُلُدم، بلوبلو، پادشا وزیلک، تپ‌تپ خمیر، تخم‌مرغ بازی، تسمه‌تسمه، تُشله‌بازی، توپ زنجیر پله، چشم بسته، چوب‌بازی، خانه‌نشان، خَردُرنه، خَرِسوز، دال بازی، دانه شفتالوبازی، دوزبازی، دوشودوشو، ذوقى‌ذوقی، رهارها، سناچ، سنگ‌سنگ چلیپا، سنگ‌ و پنج، شیر بگیر پلنگ اومد، شیطانک‌بازی، على‌لمبک، عمو زنجیرباف، قایم موشک، کبد بِدی، کلاه‌بازی، کوکوخراب، کیه کیه در مى‌زنه؟، گرگم به هوا، گرگم و گله مى‌برم، گوکِ کُر، لحاف‌بازی، مُجل، مات‌ماتو، هرنگ‌هرنگ و ...

1- بچه‌ها به شکل دایره نشسته  و استاد در پشت سر آن ها حرکت مى‌کند و سنگ ریزه را به‌ طورى‌که کسى متوجه نشود در دست یکى از بازیکنان مى‌گذارد و مى‌گوید: "سنگ سنگ چلیپا / نه در زمین نه در هوا." 

2- کسى که سنگ ریزه را در دست دارد باید قبل از اینکه دیگران متوجه شوند و او را بگیرند از صف فرار کند و خود را به محلى که قبلاً در خارج از دایره تعیین شده برساند.

3-  اگر کسى قبل از خارج شدن از صف او را بگیرد او دیگر نمى‌تواند فرار کند و در دایره باقى مى‌ماند. 

4- اگر خود را به محل موردنظر برساند آن وقت استاد براى هریک از بازیکنان داخل صف نامى را انتخاب مى‌کند.

5- از بازیکن خارج از صف مى‌خواهد نام بازیکنان را حدس بزند. 

6- بازیکن حدس مى‌زند، اگر درست بود از آن کسى که نام آن را درست حدس زده، از فاصله ٔ محلى که ایستاده تا صف کولى مى‌گیرد. (می توانند هر نوع جریمه ایی در نظر بگیرند.)

7- اگر موفق نشد دو بار دیگر فرصت حدس زدن دارد اگر در این دوبار هم نتوانست حدس درستى بزند دوباره به صف برمى‌گردد .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : سبزوار
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب