داربازى

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند.

2- هر گروه برای خود یک سر گروه در نظر می گیرند.

3- به اتفاق آتشى مى‌افروزند و به دور آن حرکاتى شبيه رقص انجام مى‌دهند.

3-بعد از آن  هرگاه سرگروه فرمان جنگ داد بازیکنان  با چوب های که نقش شمشیر را برای آن ها دارد به همديگر حمله مى‌کنند و در برابر ضربات چوب ديگران از خود دفاع مى‌کنند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : لارستان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب