کبریت بازی خراسان شمالی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

اهداف بازی: سرگرمی و تفریح و هماهنگی عصبی و عضلانی

شرح بازی و سرگرمی


 تعداد بازیکنان در این بازی ۶ تا ۲۰ نفر می باشد.

 روی دو سطح بزرگ کبریت یک سمت دزد و سمت دیگر پلیس و روی یک طرف سطح باروتی کبریت شاه و طرف دیگرش وزیر نوشته می شود. سپس بچه ها دایره وار می نشینند و به نوبت کبریت را پرتاب می کنند تا یک نفر شاه را بیاورد. این روش ادامه پیدا می کند تا وزیر هم پیدا شود. از آن پس هر فردی که دزد بیاورد باید بدین گونه مجازات شود:

وزیر می گوید: پادشاه پادشاه یک دزد داریم.

پادشاه: دزد کیست؟

 وزیر: (اسم دزد را می گوید) 

پادشاه: چی دزدیده؟ 

وزیر: میز همسایه (هر وسیله ای را می تواند نام ببرد) 

در این قسمت پادشاه یک دستور می دهد و دزد باید اجرا کند و وزیر نیز ناظر اجرای دستور است. 

حال نوبت به فرد بعدی می رسد که باید کبریت را بیندازد؛ اگر پلیس بیاورد هیچ آسیبی نمی بیند ولی اگر دزد بیاورد به روشی که اشاره شد با او برخورد می کنند.

 کبریت انداختن بین دو نفر ادامه می یابد و کسانی که مقام وزیر و پادشاه را دارند نیازی نیست که کبریت بیندازند، ولی اگر کسی شاه یا وزیر بیاورد او صاحب این مقام است و فرد قبلی خلع می شود وگرنه تا پیدا شدن شاه یا وزیر جدید این مقام ثابت است و صاحب آن به انداختن مجدد کبریت نیازی ندارد. 

بازی تا هر موقع می تواند ادامه یابد. 

توضیح: مجازات می تواند انجام دادن کارهایی نظیر آب آوردن، کلاغ پر رفتن و غیره  باشد.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان شمالی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : یک عدد کبریت و قلم
زمان بازی : روز ، شب