کار با قیچی

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۴ تا ٧ سال

این بازی به تقویت مهارت استفاده از دست‌ها کمک می‌کند و تمرین مناسبی برای چگونگی کار را با قیچی است. در عین حال به افزایش تمرکز کودک شما نیز کمک می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

کاغذ مقوا

ماژیک

چسب‌های رنگی

قیچی

شرح بازی

ابتدا یک کلمه روی مقوا بنویسید. برای شروع می‌توانید از نام کودک خود شروع کنید.

ابتدا چگونگی کار با قیچی را به کودک خود آموزش دهید.

از او بخواهید تا با دقت چسب‌ها را برش بزند و روی خط‌هایی که روی کاغذ کشیده‌اید را با چسب‌ها بپوشاند. به او بگویید که به وسیله‌ی آن خط‌ها شما اسم او را نوشته‌اید و او باید با چسب روی آن خط‌ها را بپوشاند.

از او بخواهید که چسب‌ها را لمس کند و با این‌کار نوشتن اسم خود را تمرین کند.

اهداف بازی

تقویت مهارت خوب دیدن، تقویت و پرورش مفهوم اندازه‌گیری، افزایش دقت و سرعت عمل

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی