پارکینگ اختصاصی ماشین‌ها

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٣ تا ٧ سال

این بازی از سری بازی‌هایی است که ذهن ریاضی کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

ماشین‌های اسباب بازی

چسب

ماژیک یا خودکار

برگه‌های کاغذ

برگه‌ی کاغذ بزرگ

شرح بازی

تکه‌های کاغذ را مانند نمونه ببرید

هر یک از تکه‌های کاغذ را روی کاپوت ماشین بچسبانید.

روی کاغذ ها به ترتیب یک نقطه، دو نقطه و تا 10 نقطه رسم کنید.

آن‌ها را روی یک برگه‌ی کاغذی بزرگ قرار دهید. با استفاده از خودکار جایگاه هریک از ماشین‌ها را مشخص کنید. مانند شکل عمل کنید و هر جایگاه را با یک شماره عدد مشخص کنید.

حال از کودک خود بخواهید که هر ماشین را به‌گونه‌ای براند و کنترل کند که:

  • با سایر ماشین‌ها تصادف نکند.
  • در جایگاه و پارکینگ اختصاص داده شده به هر ماشین هر ماشین را پارک کند.
  • کمترین مسیر را در رانندگی طی کند

برای مثال ماشینی که روی آن 10 نقطه کشیده شده است باید در خانه‌ی شماره 10 پارک شود. می‌توانید برای این بازی زمان محدود درنظر بگیرید.

هدف بازی

تقویت ذهن ریاضی کودک، تقویت مهارت طبقه‌بندی، پرورش و آموزش مفهوم نظم، افزایش تمرکز دقت و سرعت عمل، تقویت مهارت خوب دیدن

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی