محاسبات جمع و تفریق

خرس زخمی با اعداد

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۶ تا ٩ سال

این بازی از سری بازی‌هایی است که ذهن ریاضی کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

برگه‌ی سفید

مداد

ماژیک

چسب زخم

شرح بازی

مانند شکل می‌توانید یک خرس را روی کاغذ نقاشی کنید. می‌توانید به جای خرس هر حیوانی را که به آن علاقه‌مندید رسم کنید.

در قسمت‌های مختلف بدن این خرس اعدادی را بنویسید. این اعداد را با ماژیک قرمز روی دست، پا، انگشت و ... او بنویسید. انگار این اعداد بدن خرس شما زخمی را کرده‌اند یا شاید خرس شما از بین گل‌های پر از خار اعداد عبور کرده است.

راز این بازی همین‌جاست...

برای درمان زخم‌های عددی این بچه خرس باید از یک چسب‌زخم جادویی و منحصربه فرد استفاده کنید. روی چسب زخم مخصوص هر عدد، جمع یا تفریق اعدادی را بنویسید که جواب حاصل آن همان عدد زخمی باشد.برای مثال اگر عدد 7 روی دست بچه خرس است، می‌توانید روی چسب او بنویسید: (3-10)  یا هر عملیا ریاضی جمع و تفریق دیگری که به ذهن شما می‌رسد.

در این بازی می‌توانید از بزرگتر خود نیز کمک بخواهید. از او بخواهید که روی چس زخم‌ها عملیات ریاضی مناسب برای اعدادی که روی بدن خرس است را بنویسد. حالا نوبت شما است که چسب زخم‌های مناسب را روی زخم‌های مربوطه بزنید تا خرس کوچولو را درمان کنید.

هدف بازی

تقویت ذهن ریاضی کودک، افزایش تمرکز و سرعت عمل

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی