ماشین پرتاب کننده‌ی توپ و دارت

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی‌هایی است که مهارت کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

10 عدد چوب معاینه پزشکی یا چوب بستنی

3 عدد کش پول

درب بطری

چسب دو طرفه(دو رو)

توپ‌های کوچک نرم پارچه‌ای

شرح بازی

مانند شکل دو عدد از چوب‌های معاینه پزشکی را بردارید و کش را دور آن دو چوب بپیچید. کش را روی سر چوب‌ها قرار دهید.

در قسمت پایینی چوب‌های اتصال‌یافته ، 8 چوب دیگر را مانند شکل قرار دهید.

به وسیله‌ی یک کش دیگر، تمامی چوب‌ها را به هم متصل کنید. شکل‌های زیر مرحله به مرحله اتصال چوب‌ها را به همدیگر نشان می‌دهند.

مانند شکل قسمتی از چسب دو رو را جدا کنید و روی سر چوب بالایی که در نقش یک اهرم عمل می‌کند بچسبانید.  سپس روی چسب درب بطری را قرار دهید.

توپ‌های نرم پارچه‌ای را داخل درب بطری قرار دهید و با نیرو وارد کردن به درب بطری آن‌ها را پرتاب کنید.

پس از ساخت ماشین پرتاب‌کننده‌ی توپ بازی شروع می‌شود. برای خود یک صفحه‌ای مانند دارت ایجاد کنید می‌توانید از طرح زیر استفاده کنید. لازم نیست صفحه‌ی دارت شما حتما دایره‌ای شکل باشد.

توپ‌های نرم پارچه‌ای را داخل درب بطری قرار دهید و با نیرو وارد کردن به درب بطری آن‌ها را پرتاب کنید.

 هر بازیکن در مجموع می تواند 10 پرتاب داشته باشد اگر توپ او به خانه‌ی سبز برخورد کند 20 امتیاز اگر به خانه‌ی نارنجی برخورد کند 10 امتیاز و اگر در خانه‌ی قرمز قرار بگیرد 5 امتیاز خواهد داشت. مجموع امتیاز همه‌ی بازیکنان در 10 پرتاب محاسبه می‌شود و هر بازیکنی که امتیاز بیشتری را داشت او برنده‌ی بازی است.

هدف بازی

کودک شما باید تمرکز کنید تا مهارت هدف‌گیری و تطابق بین چشم و دست خود را بیاموزد . این بازی به تقویت و تسلط برا این مهارت‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر قدرت تمرکز کودک شما را پرورش می دهد.

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی