نقاشی سایه

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

نقاشی با سایهیک مقوا یا کاغذ سفید را روی میز بگذارید و اسباب بازیها رو کاغذ به ترتیب بچینید سپس با چراغ مطالعه نور را از یک جهت به اشیاء بتابانید تا سایه وسایل چیده شده روی کاغذ بیافتد حالا می توانید اطراف محیط سایه را نقاشی کنید.

نکته:

1- شما می‌توانید از دوستان خود بخواهید تا با ایستادن در فیگورها و حالت‌های مختلف  زیر نور خورشید در حیاط خانه و مدرسه سایه‌های متنوع و جالبی بسازند و با استفاده از گچ تصویر سایه‌ی آنها را روی زمین بکشید.

2- یک نقطه خاص را روی زمین مشخص کنید اگر در ساعت‌های مختلف روز از دوستان بخواهید روی آن نقطه بیاستد و تصویر سایه‌اش را بکشید . متوجه حرکت خورشید از مشرق به مغرب می‌ شوید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک