بازی رنگ و اعداد گیره لباس

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمیاین بازی بر تشخیص اشکال، اعداد و رنگ ها به کودک کمک می کند.5 شکل مختلف :ستاره، مثلث، مربع، دایره و قلب.بسازید و 5 رنگ انتخاب شده یعنی قرمز، آبی، سبز، زرد و بنفش بر روی آن مانند شکل ها بکشید.سپس 5 گیره چوبی را بردارید و آن ها رابا آبرنگ رنگ آمیزی کنید و اعداد روی آن ها را در رنگ های مربوطه بنویسید.(می توانید این کارها را لمینت کنید. )برای یک کودک این فعالیت با یک مجموعه از 5 شکل انجام می شود اگر شما بیش از یک کودک دارید،  پیشنهاد می شود که شکل های بیشتری بسازید. 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک