گاو گوساله

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتها و توانایی‌های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد..
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- دقت و هشیاری را تقویت می‌کندو باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری در زمان کوتاه می‌شود.

شرح بازی و سرگرمی

 اینبازی با تعداد نفرات متفاوتی قابل اجراست. 

ابتدا پنج سنگ کوچک متفاوت یا شیء دیگر که هر کدام نماد ونشانه یکی از این 5 مورد هستند انتخاب می‌شود( گاو، گوساله، فنگل، پنیر و شاه دراز).سنگ یا شیء باید طوری انتخاب شود که از روی رنگ یا شکل ظاهری آن همه بازیکنان قادربه تشخیص آنها از هم باشند.همچنین اندازه آنها باید در حدی باشد که هر کدام بهراحتی در مشت بسته جای بگیرند. 

ابتدا همه افراد دور هم جمع می‌شوند و با قرعه کشی یا (پشک انداختن) یک نفر انتخاب می‌‌شود. او اشیاء را پشت خود یا کیسه یا هر جایی که افراددیگر نبینند پنهان می‌کند و به طور تصادفی یکی را با مشت بسته بیرون می‌آورد وبصورت سوالی و با لحن شعرگونه از نفر اول می پرسد: «گو، گوسال، فنگل پنیر یا شادراز؟»

و جلوی تک تک بازیکن‌ها می‌گیردو آنها باید حدس بزنند کدام یک از اشیا را در مشت خود پنهان کرده است  اگردرست پاسخ داد نوبت نفر بعدی می‌‌شود ولی اگر پاسخ غلط داد جریمه می‌‌شود. 

جریمه معمولاً کولی دادن ، تعریف کردن یک لطیفه که دیگران را بخنداند یا تکرار یک جمله مشکل است . سپس نوبت به نفر بعدی است که جواب دهد و به همین صورت بازی ادامه پیدا می‌کند.

     نکته:بهتر است بازیکن‌ها نوع جریمه‌ها را در اول بازی بصورت توافقی مشخص کنند. 


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- پنج عدد مهره رنگی یا سنگ کوچک(متفاوت) که در مشت بسته جا بگیرند.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی