تشخیص رنگ

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- بالا بردن قدرت درک و تشخیص رنگ ها
-این بازی نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

مربی یا والد تعدادی کارت که یک طرف آن رنگی است در رنگ‌های مختلف آماده می‌کند.

ابتدا کارت‌های بازی را از رو به شکل درهم جلوی کودکان ‌بگذارید.هدف آن است که کودک بتواند رنگ‌های مشابه را کنار هم قرار دهد. در مراحل پیشرفته تر می توان از کودک خواست رنگ‌های هم خانواده را به شکلی که می‌خواهد، در یک گروه بچیند.

در این بازی می‌توان از کارت‌هایی با رنگ متضاد، ترکیبی، مکمل و اصلی نیز استفاده کرد تا شناخت کودک از رنگ‌ها بیشتر و کامل ترشود.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تعدادی کارت با رنگهای مختلف
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی