خرم می‌لنگه

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی


بچه‌ها دورهم جمع می‌شوند. یک مسیر تا مسیر دیگر را مشخص می‌کنند و قانون می‌گذارند که هر کسی لی‌لی‌کنان(یک لنگه پا) از یک مسیر تا یک مسیر دیگر 3 یا 4 بار برود و برگردد و لنگه پایش را زمین نگذارد، برنده است و بازیکن برنده از دیگران کولی می‌گیرد.

در طی مسابقه بچه‌ها با هم می‌خوانند:

" می‌خواهم بروم ارنگه   یک پای خرم می‌لنگه "


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی