گردو بازی

مربی سیار نکاء (علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی ابتدا بازیکنان داوری را انتخاب می کنند و با توافق یکدیگر تعداد پاکشت اول بازی را انتخاب می نمایند بعنوان مثال می گویند چهار کشتی یعنی گردو که 2 تا 2 تا روی هم قرار گرفته باشد ، هر کشت معادل دو گردو می باشد .

در ادامه گردوها را بر روی زمین می کارند بصورت خطی و ازمحل کاشته شدن این گردوها شقله های خود را که همان گردو های بزرگ مخصوص پرتاب هستند را به مسافتی معین و نسبتاً دور پرتاب می کنند شقله هر کسی که دورتر می افتد او شروع کننده بازی است صاحب دورترین گردوی شقله اولین پرتاب را انجام می دهد ، او به سمت گردوهای کاشته شده نشانه می رود و پرتابش را انجام می دهد هر گردویی که مورد اصابت قرار گرفت متعلق به پرتاب کننده می باشد ، این بازی به همین منوال ادامه می یابد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : گردو
زمان بازی : روز