بادام بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی‌ قدیمی با افزایش سرعت .دقت . و هشیاری باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری در زمان کوتاه می‌شود.
وتعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

در  بازی تعداد افراد از دو تاهشت نفر در قالب دو تیم با هم رقابت می‌کنند.

تعداد صد و بیست عدد بادام تقریبا یکشکل و سالم لازم است.نفرات به دو دسته تقسیم و افراد هر تیم در کنار همدیگر به شکل دایره‌‌وار می‌نشینند

این بازی به دو گونه اجرا می‌شود:

1-   سرگروه یک تیم یک مشت بادام بطوراتفاقی بر می‌دارد و از دو تیم می‌خواهد که جفت یا فرد(تاق) بودن بادام‌ها را حدس بزنند و آغاز کننده بازی بادام مشخص شود.

2-   افراد هر تیم تعدادی بادام را در یک دست می‌ریزند .به هوا پرتاب می‌کنند و پشت دست را زیر بادام‌ها می‌گیرند .هر تعدادبادام که روی پشت دست ایستاد بار نام دارد. با شمارش تعداد بارها آغاز کننده بازی بادام زمینی مشخص می‌شود.

بازی به این طریق است که بادام را در یک دست می‌ریزند. آنها رابه هوا پرتاب می‌کنند و سریع دست را پشت و‌رو کرده به طوری که بادام‌ها روی پشت دست فرود آید .هر تعداد بادام که در پشت دست ایستاد را باید به هوا پرتاب و با کف دست دوباره گرفت.

قوانین بازی:

1- اگر توافق شود بازیگر می‌تواند تعدادی باررا از پشت دست با تکان دادن آن بریزد.یا ممکن است طبق توافق این کار ممنوع و باریزش بادام از پشت دست شخص می‌بازد.

2-همچنین قانون دیگری هست که وقتی بادام‌هایی که در پشت دست هست را به هوا پرتاب می‌کنی نبایدعددی از آن روی زمین بیفتد چون باعث باختن و از دست دادن دور بازی نفر می‌شود.

مرحله بعد باید دانه دانه یا درجاهایی دوتا یا سه تا بادام را به بالا پرتاب و تعدادی بادام را از روی زمین با همان دست جمع کرد و بادام پرت شده به بالا را گرفت. درحین بازی اگر بادامی سقوط کند فرد آن دور بازی را واگذار کرده .

3-   قانونی دیگر در این بازی ، توافقیاست که اگر در حین جمع آوری بادام از روی زمین در حین بازی بادام‌های ریخته رویزمین نباید بر اثر برخورد خواسته یا ناخواسته دست تکان بخورد .

آنقدردور این بازی قدیمی ادامه می‌یابد تا اینکه هیچ بادامی روی زمین نماند .افراد تیم بادام‌ها را شمارش می‌کنند و هر کدام شمارش بادام‌شان به صد و بیست برسد برنده این دور هستند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- تعداد ۱٢٠ عدد بادام
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی