عادل بزدوده

فعالیت : نویسنده ، نمایشنامه نویس ، کارگردان

تولد : تهران1335
تخصص : کارگردان، طراح صحنه، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، طراح و سازنده عروسک، عروسک‌گردان
تحصیلات : کارشناس نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛1368

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات :
تئاتر:
بازی در نمایش”مکتب‌خانه“به کارگردانی”دان لافون و اردوان مفید“؛ تهران، کانون پرورش فکری، تالار کتابخانه نیاوران؛ ۱٣۵۱
مدیر صحنه در نمایش”شاپرک خانم“ به کارگردانی”دان لافون“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی، تالار سنگلج، کانون پرورش فکری(فستیوال تابستانی)؛ ۱٣۵٢
بازی در نمایش”رستم و سهراب“به کارگردانی”اردوان مفید“؛ ‌تهران، آمفی تئاتر نیاوران(فستیوال تابستانی)؛ ۱٣۵٣
بازی در نمایش”خورشید خانم آفتاب کن“به کارگردانی”دان لافون“ ؛ تهران، آمفی تئاتر نیاوران(فستیوال تابستانی) ؛۱٣۵٣
بازی‌ و مدیر صحنه در نمایش”واژه‌های متروک“به کارگردانی”اردوان مفید“؛تهران، آمفی تئاتر نیاوران(فستیوال تابستانی) ؛۱٣۵٣
عروسک‌گردانی در نمایش”حادثه در شهر عروسک‌ها“به کارگردانی”دان لافون، اردوان مفید، اردشیر کشاورزی“؛تهران، کانون پرورش فکری، کتابخانه‌های سراسر ایران و...؛ ۱٣۵۴
مدیر صحنه در نمایش”شنل هزار قصه و نخودی“به کارگردانی"اردوان مفید و اردشیر کشاورز"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ۱٣۵۴
مدیر صحنه در نمایش”ترب“به کارگردانی”دان لافون“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٧ – ۱٣۵٢
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”کوتی و موتی“به کارگردانی”اردوان مفید“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٧ – ۱٣۵٣
بازی، مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”بخت خفته“به کارگردانی”اردوان مفید“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٧
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”چشم در برابر چشم“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٨
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”بریم کمک بابا بزرگ“به کارگردانی”مهدی هاشمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٨
بازی‌، مدیر صحنه و سازنده عروسک در نمایش”جنگ کور“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٨
مدیر صحنه و بازیگر در نمایش”کوراغلوی جنلی بل“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٨
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”داستان خرس کوچک“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“‌؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۵٩
بازی‌ و سازنده عروسک در نمایش”یک جفت کفش برای زهرا“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ ۱٣۵٩
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”پرواز“به کارگردانی”امیر برغشی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛۱٣۶٠
بازی، مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”کچل کفتر باز“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٠
سازنده دکور در نمایش”رهایی“به کارگردانی”مجتبی یاسینی“؛ تهران، کانون پرورش فکری، انجمن ایران و آمریکا؛ ۱٣۶۱
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”رویاها“به کارگردانی”سهیل پارسا“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛۱٣۶۱
طراح و سازنده وسائل صحنه در نمایش”کارآگاه ٢“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٢
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”قصه‌های کوچه“به کارگردانی”امیر برغشی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٣ – ۱٣۶٢
سازنده عروسک و طراح و سازنده وسائل صحنه در نمایش”بابا بزرگ و ترب“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٣
سازنده عروسک سایه‌ای در نمایش”شش جوجه کلاغ و یک روباه“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٣
عروسک‌سازی در نمایش”داستان موش کوچولو“به کارگردانی”حسن دادشکر“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶۵
طراح صحنه و طراح و سازنده عروسک در نمایش”پرواز از قفس“به کارگردانی”محمود فرهنگ“؛ تهران، ‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ ۱٣۶٨
نگارش و کارگردانی نمایش”آهای تو دیگه کی هستی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٩
طراحی صحنه و لباس در نمایش”دو میها“به کارگردانی”مسلم قاسمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣۶٩
کارگردان، بازیگر، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”یاقوت به مدرسه می‌رود“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶٩‌
بازی‌، مدیر صحنه و سازنده عروسک در نمایش”هر چیز به جای خویش نیکوست“به کارگردانی ”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٠
بازی در نمایش”لی لی لی لی حوضک“به کارگردانی”حمید عبدالملکی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٠
بازنویسی متن، کارگردانی، سازنده عروسک و دکور در نمایش”حادثه در شهر عروسک‌ها“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٣
سازنده دکور در نمایش”آرزوهای بزرگ“به کارگردانی”یدالله وفاداری“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧۴
سازنده عروسک و نوازنده در نمایش”زال و سیمرغ“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی)؛ ۱٣٧۵
بازنویسی متن و کارگردانی نمایش”عصا عصای کارگشا“؛ ‌تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٧
طراح صحنه در نمایش”گنجشگک اشی مشی“به کارگردانی”حسن دادشکر“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٧
نوازنده دف در نمایش”عشق‌آباد“به کارگردانی”داود میرباقری“؛ تهران، ‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ ۱٣٧٧
مدیر صحنه و طراح ماسک در نمایش”د‌ندون طلا“به کارگردانی”داود میرباقری“؛ تهران، ‌‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ ۱٣٧٨
بازنویسی متن، کارگردانی، طراحی صحنه و طراح و سازنده عروسک در نمایش”آهای دوستاتو بشناس“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٧٩
بازنویسی متن، کارگردانی، طراح و ساخت عروسک و طراح صحنه و لباس در نمایش”حسنی یه پهلوونه“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٨٠
طراح صحنه در نمایش”خورشید بانو“به کارگردانی”شکرخدا گودرزی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ ۱٣٨٠
طراحی و ساخت عروسک در نمایش”مبارک و صندوقچه استاد محمد“به کارگردانی”کیومرث حقیقی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٨٠
طراح و سازنده عروسک در نمایش”به خاطر سارا“به کارگردانی”حمید گلی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٨۱
طراح و سازنده عروسک در نمایش”دختر گل فروش“به کارگردانی”مهدی قلعه“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ ۱٣٨٢
نگارش، کارگردانی، طراحی و ساخت عروسک و طراح صحنه و لباس در نمایش”چی شده؟ چه خبره؟“‌؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی)؛ ۱٣٨٣
نگارش، کارگردانی، طراح صحنه و عروسک در نمایش عروسکی”گلی گلی جون“؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی)؛ ۱٣٨۵
سازنده دکور در نمایش”مثنوی مولوی“به کارگردانی”اردشیر کشاورزی“؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ ۱٣٨۵
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”زنگ آخر“به کارگردانی”مهدی هاشمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛‌ ۱٣٨۵
نگارش، کارگردانی، طراح صحنه و عروسک در نمایش عروسکی" چه خبره، چی شده؟"؛ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ پارک لاله؛ ۱٣٨۶
بازی و عروسک‌گردانی در نمایش”داستان لطیف“به کارگردانی”ایرج طهماسب“؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی) تئاترشهر، تالار چهارسو
طراح و سازنده عروسک و عروسک‌گردان در نمایش”سارا“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، پاکستان، روسیه، لهستان، دانمارک؛ ۱٩٩۶ – ۱٩٩٠
تصویر:
بازی در مجموعه تلویزیونی”واقعه ۱٧ شهریور“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣۵٨
سازنده عروسک و عروسک گردان در مجموعه تلویزیونی”دیو چو بیرون رود“به کارگردانی”مرضیه برومند و حمید جبلی“؛ شبکه اول؛ ۱٣۵٩
بازی در مجموعه تلویزیونی”رنگین‌کمان“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو “‌؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۴
عروسک‌گردان در مجموعه تلویزیونی”گنجشکک اشی مشی“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۴
عروسک‌گردان در مجموعه تلویزیونی”ابر و باد و مه و خورشید“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۵
عروسک‌گردان در مجموعه تلویزیونی”مهرک و ماهک“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۵
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”سلامتی چه خوبه“به کارگردانی”ایرج طهماسب“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۶
عروسک گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”دکتر عروسکی“به
کارگردانی”ایرج طهماسب“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶۶
عروسک‌گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”خانه مادربزرگه“به کارگردانی‌”مرضیه برومند“؛ شبکه ٢ ؛ ۱٣۶٨ - ۱٣۶۶
عروسک گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”خانواده عجیب“به کارگردانی”ایرج طهماسب“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶٧
عروسک گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”زیر گنبد کبود“به کارگردانی‌”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶٧
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”آقای حکایتی(زیر گنبد کبود)“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶٧
سازنده عروسک در فیلم سینمایی عروسکی”اتل متل توتوله“به کارگردانی”محمد جعفری“؛ ۱٣۶٧
طراح صحنه در مجموعه تلویزیونی”آرایشگاه زیبا“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ شبکه ٢؛ ۱٣۶٧
بازیگر، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی عروسکی”بیالوی آوازه‌خوان در سرزمین بل بل خان“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ شبکه آفتاب؛ ۱٣۶٨
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”آقای روایتی(زیر گنبد کبود)“به کارگردانی”هرمز هدایت“؛ شبکه اول؛ ۱٣۶٨
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”فینگیل“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣٧٠- ۱٣۶٨
عروسک‌گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”جینگیل“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣٧٠ – ۱٣۶٨
عروسک‌گردان و طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”قصه‌های تا به تا“به کارگردانی ”مرضیه برومند“؛ شبکه٢؛ ۱٣٧٣
عروسک‌گردان و طراح و سازنده عروسک در فیلم سینمایی عروسکی”الو الو من جوجوام“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ ۱٣٧۵ – ۱٣٧۴
عروسک‌گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”حوض نقاشی“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“؛ شبکه اول؛ ۱٣٧۶
طراح و سازنده دکور در مجموعه تلویزیونی”سفره هفت‌ سین“به کارگردانی”هنگامه مفید“؛ شبکه ۵؛ ۱٣٧٧
عروسک گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”گاگازی“به کارگردانی”مسعود کرامتی“؛ شبکه ٢؛ ۱٣٧٨
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”پنگوئن برفی“؛ شبکه تلویزیونی بندرعباس؛ ۱٣٧٨
کارگردان، طراح و ساخت عروسک در مجموعه تلویزیونی”ماجرای هوشی و کوشی“؛ شبکه ۵؛ ۱٣٧٩
عروسک گردان در مجموعه تلویزیونی”ماجرای خروس و روباه“به کارگردانی”اردشیر کشاورزی“؛ شبکه اول؛ ۱٣٨٠
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”بلندگوهای جادویی“به کارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبکه دوم؛ ۱٣٨٠
عروسک گردان در مجموعه تلویزیونی”جوانه“به کارگردانی”محمد رنجبر“؛ شبکه ٢؛ ۱٣٨٠
عروسک گردان، طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”غلامحسین خان اصل تهرانی“ به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ شبکه ۵؛ ۱٣٨٠
مدیر ساخت وسائل صحنه در مجموعه تلویزیونی”مختارنامه“به کارگردانی”داود میرباقری“؛ شبکه اول؛ ۱٣٨٢
طراح و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”نی نی مون“به کارگردانی”بهرام شاه‌محمدلو“؛ شبکه اول؛ ۱٣٨٢‌
طراح صحنه در مجموعه تلویزیونی”هتل مروارید“به کارگردانی”مرضیه برومند“؛ شبکه ۵؛ ۱٣٨٢
عروسک‌گردان و سازنده عروسک در مجموعه تلویزیونی”در به درها“به کارگردانی”امیرحسین صدیق“؛ (نسخه ویدئویی)؛ ۱٣٨٣
عروسک‌گردان و سازنده عروسک‌ در فیلم سینمایی عروسکی”در به درها“به کارگردانی”امیرحسین صدیق“؛ ۱٣٨٣
مدیر ساخت مجسمه در مجموعه تلویزیونی”حضرت یوسف“به کارگردانی”فرج‌الله سلحشور“؛ شبکه اول؛ ۱٣٨٣
عروسک‌گردان در مجموعه تلویزیونی”موش نمکی“ به کارگردانی”مرضیه محبوب“؛ شبکه اول؛ ۱٣٨۵
طراح و سازنده عروسک به سفارش گروه کودک سیمای خرم‌آباد زیدی‌نژاد"؛ ۱٣٨۵
عروسک‌گردانی در فیلم سینمایی عروسکی به کارگردانی"مرضیه محبوب"؛ شبکه اول؛ ۱٣٨۵