حسن نقاشی

فعالیت : نویسنده ، کارگردان ، پژوهشگر

متولد 1354، یزد
ـ دانش آموخته ی رشته ی ادبیات نمایشی
ـ نگارش، پژوهش، کارگردانی و مستندنگاری بیش از 25 فیلم از سال 1378

فیلم شناسی:
زاوش ۱۳۷۸
آواز خدا۱۳۷۹
سوشیوس ۱۳۸۴
دا ۱۳۸۳
مشی و مشیانه
درخت پارسیک ۱۳۸۵
تیشتر ۱۳۸۶
راز مانا ۱۳۸۶
زروان ۱۳۸۶
اقلیم هفتم ۱۳۸۸
باژ و برسم ۱۳۸۸
هوشیدر۱۳۸۸
هوم ۱۳۸۹
مهرا۱۳۹۰
شیرین روز ۱۳۹۰
سه روایت از جم ۱۳۹۰
مهرگیاه ۱۳۹۰
شید ۱۳۹۰
نوروز پارسی ۱۳۹۱
خسروانی ۱۳۹۱
بادخان ۱۳۹۱
خور و شید ۱۳۹۱
منطق الطیر ۱۳۹۱
شاه جهان 1392
دبستان پارسی ۱۳۹۴

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات : - کسب بیش از ٢۱٠ عنوان جایزه از جشنواره های معتبر داخل و خارج از کشور (جشنواره فیلم کوتاه، سینما حقیقت، جشن سینمای ایران، جشنواره رشد و ...)