مرتضی احدی

فعالیت : نویسنده ، فیلمنامه نویس ، کارگردان

متولد 1342است.

آغاز فعاليت هنري از سال 1371 در مركز آموزش فيلمسازي انجمن سينماي جوانان در رشته كارگرداني بوده و از سال 1375 در واحد انيميشن كانون، فيلم نقاشي متحرك كلاغي كه ميخواست قويترين باشد- بكارگرداني محمدعلي سليمان زاده را تحت عنوان دستيار كارگردان كار كرده و سپس فيلم نقاشي متحرك شنگول و منگول را بطور مشترك با خانم فرخنده ترابي كارگرداني نموده است.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر