راشین خیریه

فعالیت : تصویرگر ، کارگردان ، انیماتور

راشین خیریه نقاش و تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان سال ۱۳۵۸ در خرمشهر زاده شد.

شرح بانک های اطلاعاتی

او کارشناس ارشد رشته ی گرافیک است.

خیریه تاکنون بیش از ۳۰ عنوان کتاب تصویرگری کرده است ، از جمله: "روباه و غازهای وحشی" نوشته‌ی مجید شفیعی، "سربالایی و سرپایینی" نوشته‌ی محمدرضا شمس، "ماجراهای پروفسور اسکولسکی و ژنرال اسکولسکی" نوشته ی فریدون عموزاده خلیلی، " موش کوچولو و مار بزرگ" نوشته ی پروین علی پور، "اتوبوس قرمز" نوشته ی سرور کتبی، "میرزا کوچک خان" نوشته ی امیرحسین فردی، "قرمزی" نوشته ی لاله جعفری 

اگر گربه پوتین داشت.../ ناشر: اُ كيو اُ، اسپانيا

اگر من شهردار شوم/

تبر طلایی / نویسنده :درویش، جهاد/ تصويرگر: خيريه، راشين / ناشر: لیرابل

دیگر در خانه پسرک هفت صندلی بود/ احمدی، احمدرضا / تصويرگر: خيريه، راشين /ناشر: چشمه

سوپی از هیچ چیز/ تصويرگر:   خيريه، راشين /زبان: اسپانيايي/ ناشر: اُ كيو اُ، اسپانيا

غول و دوچرخه / نويسنده: اکبرپور، احمد/ تصويرگر: خيريه، راشين /ناشر: افق

ماه تی تی، کلاه تی تی / نويسنده: شعبان نژاد، افسانه/ تصويرگر: خيريه، راشين /ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرد جوان و خیاط حیله گر/ نويسنده: تورس، رنه /تصويرگر: خيريه، راشين /ناشر: گراندير، فرانسه

موج های دریا یک بطری را به ساحل آوردند/ نويسنده: احمدی، احمدرضا/ تصويرگر: خيريه، راشين /ناشر: چشمه

خیریه در نمایشگاه های گروهی و انفرادی داخلی و بین المللی بسیاری شرکت داشته و بیش از ۲۵ جایزه ی داخلی و خارجی تصویرگری را از آن خود کرده است که از آن میان می توان نشان و جایزه‌ی تشویقی كنكور نومای ژاپن در سال ۲۰۰۲ و جایزه هنر در جشنواره خوارزمی در سال ۱۳۸۲را نام برد


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث