رسول تشت زرین

فعالیت : کارگردان ، انیماتور

رسول تشت زرین در سال 1362 در تهران متولد شد
او از کودکی شیفته ی سینما و نقاشی بود، کم کم وجه مشترکی میان این دو در انیمیشن یافت.
در کارگاه آموزش انیمیشن شرکت صبا زیر نظر استار هرمز حقیقی به یادگیری انیمیشن پرداخت و بعد از گزراندن سه ماه دوره مقدماتی شروع به مطالعات شخصی در این زمیشه کرد.
در این میان دوره هنرستان خود را نیز تمام کرد و با مدرک دیپلم با افتخار ترک تحصیل نمود و در شرکتهای انیمیشن سازی به تجربه ی عملی در این رشته پرداخت که از آن جمله میتوان به شرکت رسانه فرد ( یکی از همین روزا – جمشید و خورشید )
شرکت پارسیما ( آریو پهلوان کوچک – همزاد خورشید ) و چند پروژه متفرقه اشاره کرد که در اینها بخشهای مختلف انیمیشن مثل انیمیت – لی اوت – داستان پردازی و استوری برد را تجربه کرد . سپس برای مدتی به ساخت تیزر و تریلر و کار کوتاه و ... که در اکثر آنها کارگردان بود پرداخت و تا اکنون این روند ادامه دارد

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر