هادی طبسی

فعالیت : تصویرگر ، انیماتور

طراح کاراکتر - تصویرساز - کاریکاتوریست - انیماتور
متولد : دی ماه 1362 قم
تحصیلات : کاردانی گرافیکنمايشگاه ها
شرکت در نمايشگاه کاريکاتور گروه ويکس - قم - 1381 و 1383
شرکت در نمايشگاه کاريکاتور گروه ويکس - خانه کاريکاتور تهران - 1383
برگزاري نمايشگاه با عنوان "موجودات خلق نه شده" به همراه آقاي محمود مختاري - قم - 1384
برگزاري نمايشگاه با عنوان "موجودات خلق نه شده" به همراه آقاي محمود مختاري - خانه کاريکاتور تهران - 1384
شرکت در نمايشگاه گروهي طراحي - قم - 1385
شرکت در نمايشگاه 4 نفره تصوير سازي با عنوان "تصوير بازي" - خانه کاريکاتور تهران - 1386
برگزاری نمایشگاه انفرادی - خانه کاریکاتور تهران - 1390

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات : جوایز
برگزیده نخستین جشنواره جوانان استان قم در بخش کاریکاتور - ۱٣٨۴
برگزیده چهارمین سالانه کاریکاتور استان قم - ۱٣٨۴
برگزیده چهارمین سالانه تصویرسازی استان قم - ۱٣٨۵
برگزیده چهارمین جشنواری سراسری فیلم ۱٠٠ تهران - ۱٣٨۵
تصویرگر برگزیده نمایشگاه تصویرگران استان قم - ۱٣٨۶
برگزیده جایزه بزرگ مسابقه بین المللی کاریکاتور حفاظت از آب - هندوستان - ٢٠٠۴
برگزیده جایزه ویژه جشنواره بین المللی مقاومت در بخش کاریکاتور – تهران - ٢٠٠٧
برگزیده جایزه ویژه بخش چهره در نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران - ۱٣٨٨
نفر اول بخش کاریکاتور چهره جشنواره جوانان ایرانی - ۱٣٨٩
نفر برگزیده بخش کاریکاتور چهره جشنواری هنرهای تجسمی فجر - ۱٣٨٩
دریافت تندیس طلایی بهترین فیلم با موضوع کودک و نوجوان هفتمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران - ۱٣٨٩
دریافت دیپلم افتخار در بخش بین الملل هفتمین جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران – ۱٣٨٩
برگزیده چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای در بخش (کاتسین گیم) ۱٣٩٣