مجموعه ورزشی شهدای ازگل

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهدای ازگل دارای رشته های ورزشی نظیر ایروبیک، یوگا، والیبال، بسکتبال و بدمینتون می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهدای ازگل واقع در منطقه ی 1 تحت پوشش شهرداری تهران می باشد. 

این مجموعه آموزشی-تفریحی دارای سالن چندمنظوره در رشته های ایروبیک، یوگا، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و ویژه بانوان و آقایان می باشد.









مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٢٢۱٩٣٠٩٧
آدرس : اتوبان ارتش، ازگل، کوی مدرسه، ۱٢ متری قائم