مجموعه ورزشی شهدای جیحون

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهدای جیحون دارای استخر، سالن بدنسازی ، ایروبیک ، رشته های رزمی و زمین چمن است.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهدای جیحون واقع در منطقه 9 ، تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران است. 

مجموعه شهدای جیحون دارای امکاناتی شامل استخر، سونای خشک و بخار، جکوزی، حوضچه آب سرد، آب درمانی، سالن بدنسازی، سالن رزمی و ایروبیک، زمین چمن مصنوعی و ... است.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵٧٠٨٧۶٢
آدرس : خیابان جیحون، چهارراه مرتضوی، پلاک ۱۰۱