مجموعه ورزشی شهرداری منطقه ۱۱

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهرداری منطقه 11 دارای رشته های ورزشی شنا، کشتی و آمادگی جسمانی می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

مجموعه ورزشی شهرداری منطقه 11 ، تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد. 

این مجموعه دارای استخر، سالن چندمنظوره و سالن کشتی می باشد. هم چنین این مجموعه از مجموعه های ارائه دهنده به نابینایان می باشد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵۴۱۴٠٠٧
آدرس : خیابان قزوین، خیابان استخرجنب، کلانتری ۱۱۵