مجموعه ورزشی شهید علیپور

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی شهید علیپور داری رشته های ورزشی نظیر شنا و فوتبال دستی می باشد.

شرح بانک های اطلاعاتی

استخر مجموعه ورزشی شهید اسدالله علیپور در غرب تهران قرار دارد و ویژه استفاده نابینایان می باشد. از رشته ای دیگر این مجموعه ورزشی فوتبال دستی است و از امکانات دیگر می توان سونا و جکوزی اشاره نمود.

مجموعه ورزشی شهید علیپور در منطقه 9 است و تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد.


مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۶۶۶٢٨٧۶٣
آدرس : مهرآباد جنوبی، خیابان طالقانی، ایستگاه فردوس