مژگان کلهر

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده ، مترجم ، ویراستار ، بازنویس

مژگان کلهر متولد تهران است.

شرح بانک های اطلاعاتی

بیوگرافی

مژگان کلهر از سال 1368 فعالیت حرفه‌ای خود را با نوشتن در مطبوعات مختلف آغاز کرد. او در دوران فعالیت  مطبوعاتی خود مسئولیت‌هایی مانند سردبیری مجله در مجله، عضویت در تحریریه ضمیمه هفتگی آفتابگردان و روزنامه آفتابگردان و مجله همشهری جوان وعضویت در شورای ترجمه و داستان طنز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده داشت. هم اکنون او به عنوان ویراستار با نشرهای افق، پیدایش، علمی فرهنگی، نشر فنی ایران و انتشارات فاطمی همکاری می‌کند.

تاکنون بیش از 60 جلد کتاب از او به چاپ رسیده است که برخی از آن‌ها جوایزی را از آن خود کرده‌اند.

آثار:

داستان تالیف: کلاغ ها نمی پرند، نشر گل

مجموعه چهار جلدی آفتاب و عزیزخانم، انتشارات همشهری

مجموعه چهار جلدی جیرک و جورک، نشر مرکز

کسی که موهایم را شانه زد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خورشیدی بر خاک، نشر پیدایش

 پس از عرض سلام، انتشارات سروش

نامه ای از آسمان، نشرپیدایش

به آینه نگاه نمی کنم

مجموعه داستان، نشرپیدایش

هی،با من دوست می شوی؟، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ماهی گیر و بهار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 مهارت های زندگی برای کودکان، کانون پرورش فکری کودکان

دفترچه خاطرات، نشرافق

مجموعه چند جلدی نی نی مامانی، نشرچکه

مجموعه ی چند جلدی آخ و دینگ، نشرشهر

خسرو و شیرین، نشرپیدایش

دختری با روبان سفید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چه کسی آقای صورتی را می شناسد؟، نشر افق و...

کتاب های ترجمه: هالینکا، نشرپیدایش

مجموعه ده جلدی هنری زلزله، نشرافق

کفترکش، نشرافق

بکی بده، نشرافق

دردسرهای بچه شرور، نشرافق

مجموعه شش جلدی جونی وروجک، نشرافق

مجموعه پنج جلدی دیزی، نشرپیدایش

موشی به نام وولف، نشرپیدایش

مجموعه پنج جلدی سوفی، نشر منظومه خرد

مجموعه سه جلدی گونی برد گرین، نشرپنجره

دروغگو و جاسوس، نشر افق ...

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث
جوایز و افتخارات : کلاغ‌ها نمی‌پرند، برنده کتاب سال سروش نوجوان
کسی که موهایم را شانه زد، برنده لوح زرین کتاب سال پروین اعتصامی
خورشیدی برخاک، برنده لوح زرین جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نامه ای از آسمان، برنده لوح زرین کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
به آینه نگاه نمی کنم، برنده لوح زرین کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنده کتاب سال شهید شاهی
هی، با من دوست می‌شوی؟، برنده کتاب سال سلام بچه‌ها