مجموعه ورزشی شهدای آتش‌نشانی

استان : تهران
شهرستان : تهران

مجموعه ورزشی «شهدای آتش‌نشانی» با نام قبلی مجموعه ورزشی «مینی‌سیتی» با مساحت 1500 به بهره برداری رسید.

شرح بانک های اطلاعاتی

شامل استخر، سونا، جکوزی و... است و در زمینی به مساحت حدود 1500 متر مربع ایجاد شده است.مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱٢٢۴٩۱۱٢٢-٣
آدرس : بزرگراه ارتش، تقاطع خیابان نخل
کد پستی : ۱٩۵۵٧۵۴۶٣٨