فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

فروشگاه شماره٣٢

شماره تماس : ٠٢۱٨٨٠٨٧٨۶٨
وب سایت : http://www.kanoontolid.com
http://kanoonshop.ir
استان :
شهرستان :

تولیدات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در راستای خدمات به این رده سنی کودک ونوجوان یکی از تولید کنندگان ایرانی کتاب، سرگرمی لوازم تحریر، بازی فکری می باشد.
تلفن مرکز اصلی 02188964115، 02188971393


مشخصات بانک های اطلاعاتی
آدرس : شهرک قدس، انتهای خیابان فرحزادی، روبه روی بیمارستان آتیه