یدالله صمدی

فعالیت : کارگردان

يدالله صمدي متولد 1331 در شهر آذر بایجان است.
صمدي در سالهاي 1350 تا 1362 به دستيار كارگرداني و ساخت فيلمهاي كوتاه پرداخته ...

شرح بانک های اطلاعاتی

يدالله صمدي متولد 1331 در شهر آذر بایجان است.
تحصيلات ديپلم رياضي 

صمدي در سالهاي 1350 تا 1362 به دستيار كارگرداني و ساخت فيلم هاي كوتاه پرداخته و سپس از سال 1363 فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني و مستند را ساخته و كارگرداني كرده است كه فيلم هاي سينمايي او عبارتند از : 

-مرديكه زياد مي دانست 

– اتوبوس

- ايستگاه 

– ساولان 

– آپارتمان شماره 13

- دو نفر و نصفي 

– دمرل 

– معجزه خنده 

– ساراي 

– بانوي من 

– شهرآشوب 

– تكم چي

 و در سال 1387 كلانتري غيرانتفاعي را براي كانون ساخته و كارگرداني نموده است .

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر