حسین تولایی

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر

حسین تولائی، رشت 1358

عضو سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز شماره 1 رشت

کارشناس ادبی اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تحصيلات: دانشجوی دکتری سلامت و رفاه اجتماعى

عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از سال 1386

شرح بانک های اطلاعاتی

حسین تولائی، رشت 1358

عضو سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز شماره 1 رشت

کارشناس ادبی اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

تحصيلات: دانشجوی دکتری سلامت و رفاه اجتماعى

عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از سال 1386

 

 

كتاب‌ها:

- بيا چند شاخه حرف بزنيم (شعر نوجوان)، انتشارات علمى و فرهنگى، 1388

- درخت عاشق پرنده است (شعر نوجوان)، انتشارات علمى و فرهنگى، 1388

- وصال نام تمام خيابان‌هاى‌ جهان است (شعر بزرگ‌سال)، انتشارات فصل پنجم، 1388

- پشت صحنه‌ى دلم (شعر نوجوان)، نشر پيدايش، 1389

- شماره تلفن پرنده‌ها (شعر کودک)، انتشارات اميركبير، 1390

- بدن من چگونه كار مى‌كند (مجموعه 6 جلدی برای کودکان، ترجمه)، نشر پيدايش، 1390

- خدایا لطفاً (نیایش کودکانه)، انتشارات چکه، 1390

- دمپایی خورشید (شعر کودک)، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391

- ساندویچ قطار (شعر کودک)، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391

- بفرما کرم تازه (شعر کودک)، انتشارات امیرکبیر 1395

- قهرهای خوشمزه (شعر کودک)، انتشارات امیرکبیر 1395 

- زبان‌درازی زباله ها (شعر کودک)، انتشارات فنی ایران، زیر چاپ

- حرف آبی آخر (شعر نوجوان)، انتشارات سروش، زیر چاپ

- احتیاط کنید! پرنده‌ها پای سفرۀ صبحانه‌اند (شعر نوجوان)، انتشارات علمی و فرهنگی، زیر چاپ

 

 


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر
جوایز و افتخارات : جوایز:

- رتبه سوم شعر جشنواره ادبی سراسری مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱٣٧٧

- برگزیده جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مازندران ۱٣٧٨ و کرمانشاه ۱٣٨۱

- برگزیده همایش ادبی طنز سی‌قاف، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ۱٣٨۱

- رتبه‌ دوم همایش شاعران بهار، خانه‌ شاعران ایران ۱٣٨٢

- برگزیده همایش شب‌های شهریور، سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران ۱٣٨۱ و ۱٣٨۴

- رتبه‌ دوم شعروداستان کودک و نوجوان، سیزدهمین جشنواره‌ مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱٣٨۵

- رتبه سوم دومین مسابقه مقاله‌نویسی قصه گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱٣٨۵

- برگزیده سومین مسابقه مقاله‌نویسی قصه‌گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱٣٨۶

- برگزیده شعرکودک و نوجوان جشنواره‌ شعر فجر ۱٣٨٧

- رتبه‌ سوم شعر کودک و نوجوان جشنواره‌ شعر فجر۱٣٨٩

- برگزیده جشنواره‌ گام اول، خانه کتاب جمهوری اسلامی ایران باکتاب: بیا چند شاخه حرف بزنیم ۱٣٨٩

- برگزیده جشنواره‌ کتاب سال سلام، مجله سلام بچه ها با کتاب: درخت عاشق پرنده‌ است ۱٣٨٩

- ستایش‌شده در گزارش سالانه شورای کتاب کودک با کتاب‌های: بیا چند شاخه حرف بزنیم و درخت عاشق پرنده است ۱٣٩٠

- کاندیدای دهمین جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱٣٩٠

- راه‌یافته به فهرست کتاب‌های لاک‌پشت پرنده با کتاب: شماره تلفن پرنده ها ۱٣٩٠

- رتبه اول شعر کودک و نوجوان جایزه ادبی شیراز، ۱٣٩۱

- کاندیدای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با کتاب: پشت صحنۀ دلم ۱٣٩۱

- کاندیدای پانزدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با کتاب: پشت صحنۀ دلم ۱٣٩۱

- برگزیده شانزدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با کتاب: دمپایی خورشید ۱٣٩٢

- کاندیدای اولین دوره جایزه ادبی سپیدار با موضوع محیط زیست، بخش شعر کودک و نوجوان ۱٣٩۴